TakeAway

Velkommen til

Ballum Slusekro

Midt i Naturen - Siden 1915

Ballum slusekro

TakeAway

Sandwich (fra kl. 11.00)

Madpakke (bestilles dagen før)

6 halve stk. brød og et stk. lyst brød.

Dagens ret (fra kl. 17.00)

Husk mandag lukket

kr. 50,-

kr. 60,-

kr. 89,-

Åbningstider 01.04 - 30.09

 

Tirsdag til søndag:

Kroen er åben fra 11.00 - 22.00

 

Mandag lukket

Åbningstider 01.10 - 31.03

 

Onsdag til søndag:

Kroen er åben fra 11.00 - 22.00

 

Mandag og tirsdag lukket

Januar lukket

Ballum slusekro, Ballum sluse 1, 6261 Bredebro

CVR: 39954435

Bank:  Danske Bank

Reg.nr. 3409  Kontonr. 12696698